ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 0030 210 920 6000
IHG® TOLL FREE: 00 800 3122 1211

green-engage

Τα ξενοδοχεία που συγκαταλέγονται στην αλυσίδα InterContinental Hotels Group (IHG) εφαρμόζουν μία καινοτόμο προσπάθεια λειτουργίας και συντήρησης αποτυπώνοντας καθημερινά την περιβαλλοντική επίπτωση της λειτουργίας τους. Το προηγμένο αυτό σύστημα μετρά την ενέργεια, το νερό και τη χρήση των αποβλήτων κάθε ξενοδοχείου παρέχοντας συγκεκριμένες προτάσεις για πράξεις που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την κατανάλωση ενέργειας της κάθε μονάδας και να μειώσουν τη συνολική τους συμμετοχή στην εκπομπή άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Η IHG έχει δημιουργήσει το πρωτοπόρο αυτό σύστημα ελέγχου σε όλα της τα ξενοδοχεία ώστε να εξασφαλίζει πως ο σχεδιασμός και η χρήση τους αποδίδει στο μέγιστο βαθμό χωρίς να επιβαρύνει το περιβάλλον.